Sista veckan för anmälan. Klicka här!

12 December 13:00 - 16:00Sal Q1, Malvinas väg 6

KLARAR HÖGSKOLAN DET LIVSLÅNGA LÄRANDET?

Nu är det endast en vecka kvar till eventet på KTH. Hoppas vi ses den 12:e december. Vi är redo för en eftermiddag med inspiration, föreläsningar och en expert panel om högskolan och dess framtid.

Världen genomgår stora förändringar pådrivna av bl.a. digitalisering, automatisering och nya affärsmodeller.  Detta sätter press på den högre utbildningen som måste följa med och anpassa sig efter nya förutsättningar och snabba förändringar.

Program

13:00   Dörrarna öppnas
13:30   Välkomna och vision
- Vad säger samhället om behovet av livslångt lärande?
Juan Carlos Mauritz och Maria Berghäll

- Framtidens KTH-utbildningar: En vision för 2027. Gunnar Karlsson, KTH

13:40 Inspirationsföreläsning
Omvärlden springer! Pär Lager

14:10  Högskolans syn
Avancerade kurser för yrkesarbetande. Hans Hansson, Mälardalens högskola
- KTHs strategi för livslångt lärande. Anja Persson, KTH
Levererar högskolan? Per Ödling, Lunds universitet

14:45 Arbetslivets behov
- Ingenjörer av alla åldrar i yrkeslivet - vilka utmaningar ser det för sina medlemmar? Olle Dahlberg, Sveriges ingenjörer
Hur ska man vidareutbilda anställda för ett nytt arbetsliv? Frida Anderssson, Teknikföretagen
Student på livstid. Jacob Adamowicz, Sveriges förenade studentkårer
 
15:15 Paneldiskussion med frågor från publiken
15.45 Avslutning

Läs mer om talarna nedan.

Speakers

Pär Lager
Författare, Entreprenör, Föreläsare

Omvärlden springer!

Pär Lager är sedan början av 2000-talet en av Sveriges mest uppskattade föreläsare. Han har en både gedigen och unik ledarerfarenhet från börsnoterat internationellt företag, mellanstora ägarledda bolag, startups samt offentlig sektor. Hans föreläsning Omvärlden springer - är en omvärldsanalys, framtid och trender.

Read more

Gunnar Karlsson
Professor

KTH Utbildningar 2027/2028

Hur kan ingenjörsutbildningar se ut i framtiden. På KTH har vi tagit fram en broschyr som beskriver en möjlig bild för läsåret 2027/2028.

Read more

Hans Hansson
Professor

Avancerade kurser för yrkesarbetande

Hans Hansson är professor i realtidssystem vid Mälardalens universitet sedan 1997, där han bl.a. är ansvarig för bl.a Mälardalens realtidsforskningscenter. I sin presentation kommer Hans att dela med sig av utmaningar och möjligheter, baserat på erfarenheter från PROMPT.

Read more

Anja Persson
KTH

Livslångt lärande vid KTH

Anja Persson är forskare i bioteknik och projektledare vid KTH näringslivssamverkan, som har ett uppdrag från rektor att presentera en strategi och en plan för livslångt lärande. Hon kommer göra en nulägesbeskrivning och dela med sig av strategiarbetet som pågår för att kunna möta samhällets behov av teknikutbildning.

Read more

Per Ödling
Forskare & Professor

Har universitetet en framtid?

Per Ödling är framtidsforskare och professor vid Lunds universitet.

Read more

Jacob Adamowicz
Ordförande

Studenternas behov av ständigt lärande

Jacob Adamowicz är ordförande för Sveriges förenade studentkårer, som representerar cirka 270 000 studenter. Jacob studerar vanligtvis industriell ekonomi vid Lunds tekniska högskola och har tidigare erfarenheter från studier av nationalekonomi, retorik och engelska.

Read more

Frida Andersson
Expert kompetensförsörjning

Arbetsmarknadens behov

Samverkan mellan högskola och industri är en nyckelfråga för att stärka kopplingen mellan utbud och behov och för att öka kvaliteten. Vi vill därför att studenternas anställningsbarhet och nyttiggörande av forskningsresultat vägs in i resurstilldelning och kvalitetssäkring i större utsträckning än vad som sker idag. 

Read more

Olle Dahlberg
Utredare på Sveriges Ingenjörer

Vad behöver arbetsmarknaden och näringslivet?

Vilka utmaningar ser Sveriges Ingenjörer  för sina medlemmar?

Sveriges Ingenjörer är en intresseorganisation och ett fackförbund för högskoleutbildade ingenjörer. Med cirka 150.000 medlemmar har de en positiv kraft att påverka samhället, skapa goda arbetsvillkor och stärka ingenjörsrollen. Vi är nyfikna att lyssna till vad deras medlemmar idag har för utmaningar.

Read more

Maria Berghäll
Entreprenör, moderator

Moderator

Maria Berghäll är Sveriges mix av Ellen DeGeneres och Oprah Winfrey. Genom kunskap, inspiration och humor får hon publiken med sig från start. Drygt 200 000 har hittills upplevt energin och tagit del av verktygen och skratten under hennes föreläsningar. Under detta event är Maria moderator.

Read more

Juan Carlos Mauritz
Moderator

Juan Carlos Mauritz är en serie entreprenör och system designer. Med ett fokus på att framtidssäkra verksamheter, samhälle och individuell kapacitet, arbetar han med att skapa och utveckla plattformar för innovations och affärsutbyten i Sverige och internationella samarbeten.

Read more

BRA ATT VETA

Häng med! Lyssna, lär och delta i konversationen om framtidens utbildning. Nu är det sista veckan innan vi öppnar dörrarna till vintermörkrets bästa event. Uppdaterat program finns nu på sidan. Läs mer om talarna nedan.

Har du frågor kontakta gärna oss på:
contact@vergeglobal.se 


Sista veckan för anmälan. Klicka här!